සීතල උදුවප් මාසයේ මාපිය උණුහුමට ගුලිවෙමින්, නත්තල් අසිරිය විඳ දරා ගන්නට දහසක් බලාපොරොත්තු හදවතේ ඇති වුවත්, එය අත්විඳීමට තරම් වාසනාව නොලද්දාවූ බොහෝමයක් දරුවන් අප අතරම සිටී. තවත් එවැනි දරු කැලකට අස්වැසිල්ලක් වෙමින්, උදාවූ නත්තල් අසිරිය ඔවුන් සමග සෙනෙහසින් බෙදා ගැනීමට, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජයේ අපි තීරණය කළෙමු.

 

එම පැතුම පෙරදැරි කරගෙන, දෙව් සෙනෙහස ලොව පැතිරෙන අසිරිමත් නත්තල් උදාවට හෝරා කිහිපයක්පමණක් තිබියදී, උඳුවප් මස 24 දින සවස්‌ යාමයේදී, අපි ගාල්ල, බටගන්විල “සුවසෙත” ළමා මධස්ථානයට පියමන් කළෙමු. සිඟිති මුව සිනහවෙන් සරසන්නට නත්තල්  තෑගි පිරිවරාගෙන එහි ගොඩවූ අපි, ඔවුන් සමගින් හෝරා කිහිපයක්ම විනෝදාස්වාදයෙන් යුතුව ගත කළෙමු.

 

නත්තලේ සැබෑ අරුත ඔවුනට හරිහැටි අවබෝධ වූවාදැයි නොදැනුනමුදු, ඔවුන්ගේ සිඟිති ලෝකය සතුටින් පුරවන්නට අප වරක් හෝ හේතු වූවා යන සිතුවිල්ල සමගින්, අකමැත්තෙන් වුවද ඔවුනට සමු දෙමින් අපි නික්ම ආවෙමු.

Categories: Spotlight on Children

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Spotlight on Children

Wings for Dreams

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.” -Helen Keller- Actually they aren’t different from us. Difference comes from the way Read more…

Continuous Project

Nena Diyawara

Education gives people some knowledge about the world and it is up to them to use it, and change the world into something better in return. Leo Club of University of Moratuwa contributed for the Read more…

Quality Education & Literacy

Nena Diyawara

As a part of the society, we all have the responsibility to take our society to a higher level than where it is today. In order to change the society, we should start developing the Read more…

Show Buttons
Hide Buttons