නපුරු වූ ලෝකයක, අනාගතය වෙත නොසැලී පිය නගන්නට දිරිය දුන්, පාර හෙළි කර දුන්, මුළු ජීවිතයම එළිය කල තාත්තාත්, හැඞූ විට රතු ලෙය රස ගුණ පිරි කිරට හරවා පෙවූ, කරුණා දයා ගුණයෙන් අපව පෝෂණය කල මවත් අමතක කරන්නට තරම් මිනිසුන් කුරිරු වී ඇත.

එවන් මව්වරුන්ගේත් පියවරුන්ගේත් දරු සෙනෙහස අහිමිව තැවෙන සිත් නිවාලීමට මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජයේ අපි, ජූලි මස 23 වනදා වෙහෙසක් ගත්තෙමු. මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජයේ 15 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන්, එදින අපි කෑගල්ල නෙලූම්දෙණිය වැඩිහිටි නිවාසයටත්, ගාල්ල විජේරත්න වැඩිහිටි නිවාසයටත්, මාතර කටුවන වැඩිහිටි නිවාසයටත් එකතු වුනෙමු.

තමන්ගේම නිවසක සිරිය ගෙනෙන්නට, වටපිටාව එළි කර පැළ රෝපණයක්ද එදින සිදු විය. තවද, මව්වරුන්ටත් පියවරුන්ටත් දරුවන්ගේ සෙහෙහස පාමින්, දරු සෙනෙහස අහිමි බව මොහොතකට අමතක කරවමින්, ඔවුන්ව නහවා, පිරිසිදු කරවා ඔවුන්ගේ සැඳෑ සමයේ තවත් එක් දිනයක් අමා දම් සිසිලෙන් නහවන්නට ද කටයුතු කළෙමු. මෙසේ ගෙවුනු සොඳුරු හෝරා කිහ්පයේ අග, ඔවුන් සමගින් සින්දු කියමින් විනෝද වීමට ද අප ලියෝවරුන් අමතක කලේ නැහැ.

මෙලෙස, දිනකට හෝ ඔවුන්ගේ වේදනාවන් අමතක කරවමින්, සිතට සතුටක් එක් කිරීමට මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජයේ අපිට හැකි විය.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Health & Nutrition

Health Camp

“ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා” as this famous phrase, healthiness is the best thing ever we can obtain in our lifetime. Everybody hope to live a healthy life forever. But unfortunately, most of the people suffer from Read more…

Helping hand to differently able & Handicap

ස්නේහ සන්තාන

මිලින සිත් මතට ඉසි සිහිලැල් පිණිදහර ජීවන මංසලේ තනිවූ මිනිසුන් සොයා ඔවුන් වෙනුවෙන් මනුසත්කම අවදි කිරීමට මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජය මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ බෞද්ධ සංගමය සමග එක්ව මෙහෙයුමක් දියත් කළහ. සැප්තැම්බර් මස 30 වන Read more…

Senior Citizen Development

සෙනෙහස

There is a responsibility for everyone to take care about the fulfillment of the special needs and requirements of the elderly citizens. However, the society has paid less attention towards that responsibility. Hence, elderly people Read more…

Show Buttons
Hide Buttons