මිලින සිත් මතට ඉසි සිහිලැල් පිණිදහර


ජීවන මංසලේ තනිවූ මිනිසුන් සොයා ඔවුන් වෙනුවෙන් මනුසත්කම අවදි කිරීමට මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජය මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ බෞද්ධ සංගමය සමග එක්ව මෙහෙයුමක් දියත් කළහ. සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින වික්ටෝරියා වැඩිහිටි නිවාසයට එක්වූ ඔවුන් දිනය පුරාවට එම නිවාසයේ ගතින් හා මනසින් ආබාධ සහිත වූ අවශ්‍යතා සහිත වූ අපේම මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කර දෙමින් ඔවුන් සහ එම පරිසරය පිරිසිදු කරමින් ඔවුන්ට කවමින් පොවමින් ඔවුන් සමග සතුටු සාමීචියේ යෙදීමටද අප සහෝදර සහෝදරියෝ අමතක නොකළහ. දිනය පුරාවට සිදු කෙරුනු වතාවත් මගින් ඔවුන්ගේ හදවත් පවා සුවපත් වූ බව නොඅනුමානය. එපමණක් නොව දිනය අවසන සවස් වරුවේ හිමි නමක් වැඩම කරවා ඔවුන් වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනයක්ද පවත්වා අප සිසු සිසුවියෝ එම කර්තව්‍යය ඉතා සාර්ථක අයුරින් නිම කළහ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Health & Nutrition

Health Camp

“ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා” as this famous phrase, healthiness is the best thing ever we can obtain in our lifetime. Everybody hope to live a healthy life forever. But unfortunately, most of the people suffer from Read more…

Show Buttons
Hide Buttons